Geen voertuig mag voor die skuifhekke parkeer en/of stilhou vir watter tydperk ook al nie.

1. Op- en aflaai van Gr. RR en R leerlinge: Hierdie leerders het hulle eie toegangshek reg langs Kiewietsnes. Geen ander leerling mag hierdie hek gebruik nie.

2. Aflaai van Gr. 1 – 7 leerlinge: Slegs hek 1 en hek 4 word in die oggende deur leerlinge gebruik om toegang tot die skool te verkry.

3. Oplaai van Gr. 1 – 7 leerlinge na skool: Slegs hek 4 en 5 word in die middae na skool deur leerlinge gebruik om die terrein te verlaat. Hek 4 sal om 12:45 oopgesluit word wanneer die Gr.1- leerlinge huis toe gaan en sal weer om 14:00 toegesluit word. Hek 5 sal om 13:45 oopgesluit word en sal dan oop bly tot 17:30.

4. Personeelhekke Hek 1 en hek 3 is slegs vir personeel. GEEN ander voertuie word voor of na skoolure op die terrein toegelaat nie. Moet asseblief nie voor die hek staan en toeter blaas nie. Die personeel is versoek om nie die hek vanaf hulle klasse oop te maak nie.

Let wel: U kind se veiligheid is vir ons belangrik en daarom vra ons u om bogenoemde reëlings te respekteer. In geval van reën sal alle toegangshekke oop wees.