Oplaai van Gr. 1 – 7 leerlinge na skool:

Slegs hek 4 en 5 word in die middae na skool deur leerlinge gebruik om die terrein te
verlaat.
Hek 4 sal om 12:45 oopgesluit word wanneer die Gr.1- leerlinge huistoe gaan en sal weer
om 14:00 toegesluit word . Hek 5 sal om 13:45 oopgesluit word en sal dan oop bly tot 17:30.
Hek 2 sal dus nie meer in die middae gebruik word nie.
NB: GEEN OUER WORD OP DIE TERREIN TOEGELAAT NIE

        

    Personeelhekke

    Hek 1 en  hek 3  is  slegs  vir  personeel. GEEN  ander  voertuie  word voor of na skoolure op die terrein toegelaat

nie. Moet  asseblief  nie  voor die hek  staan en toeter blaas nie. Die personeel is versoek om nie die hek vanaf hulle

klasse oop te maak nie. Geen voertuig mag voor die  skuifhekke parkeer en/of stilhou vir watter tydperk ook al nie.

  Let wel: U  kind  se  veiligheid  is  vir  ons  belangrik  en  daarom  vra  ons u om bogenoemde reëlings te

respekteer. In geval van reën sal alle toegangshekke oop wees.