Die onderskeie skooltye vir die grade is as volg:

    Gr. RR–R:   07:30 – 12:30 – gebruik hul eie hekkie by Kiewietsnes.

    Gr. 1:           07:25 – 12:45 – gebruik hek 4 in die oggend en in die middag.

    Gr. 2:           07:25 – 13:00 – gebruik hek 4 in die oggend en in die middag.

    Gr. 3:           07:25 – 13:15 – gebruik hek 4 in die oggend en in die middag.

    Gr. 4:      07:25 – 14:00 – gebruik hek 2 in die oggend en in die middag.

Gr. 5:      07:25 – 14:00 – gebruik hek 2 in die oggend en hek 4 in die middag.

Gr. 6:      07:25 – 14:00 – gebruik hek 2 in die oggend en hek 4 in die middag.

Gr. 7: 07:25 – 14:00 – gebruik hek 2 in die oggend en hek 5 in die middag.

    Neem kennis dat die hekke om 06:50 oopmaak om die kinders se temperatuur te meet en hande te saniteer. Laai  

asseblief  u  kinders  betyds  by  die  skool af. Die toegangshekke sluit om 07:25. Dit is baie steurend vir die personeel

indien leerlinge laat by  die  klasse  arriveer en daar reeds met die lesse begin is.

    Personeelhekke

    Hek 1 en  hek 3  is  slegs  vir  personeel. GEEN  ander  voertuie  word voor of na skoolure op die terrein toegelaat

nie. Moet  asseblief  nie  voor die hek  staan en toeter blaas nie. Die personeel is versoek om nie die hek vanaf hulle

klasse oop te maak nie. Geen voertuig mag voor die  skuifhekke parkeer en/of stilhou vir watter tydperk ook al nie.

  Let wel: U  kind  se  veiligheid  is  vir  ons  belangrik  en  daarom  vra  ons u om bogenoemde reëlings te

respekteer. In geval van reën sal alle toegangshekke oop wees.