Inskrywingsvorms slegs by die kantoor beskikbaar. Geen vorm kan van die webtuiste afgetrek word nie.

Dokumente wat inskrywingsvorms MOET vergesel:

  • Geboortesertifikaat van leerling
  • Immuniseringskaart – Gr. RR, R en Gr. 1
  • ID-dokumente van beide ouers
  • Bewys van woonadres
  • R350 registrasiegeld – Gr. RR – Gr 7
  • Leerders wat van ander skole af kom – Oorplaaskaart en laaste Rapport